Bienvenido a mi web

BUSCADOR

dijous, 25 d’octubre del 2007

RESUM DELS DIFERENTS ARTICLES

En el resum he escollit el que m’ha semblat més important de cada article:

Explorers versus planners. A Study of Turkish Tourism

Segons la informació que busca el turista es poden distingir diferents grups:
Planificadors: acostumen a viatjar en paquets turístics i allotjar-se en Hotels de 4 i 5 estrelles. Hi trobem més dones que homes.
Exploradors: tenen menys preocupació al risc i no són tan vulnerables a les fonts d’informació.

També es poden distingir dos grups més depenen de les variables que escullin, com:
· Altres segons les necessitats de novetat: masses organitzaes, masses organitzzades individualment, exploradors i rodamons.
· Fonts externes: Familiars i coneguts, informació escrita del destí, els mitjans de comunicació i les recomanacions d’AAVV.

Roles Tourists Play: An Australian Perspective

Turista de sol i platja.
Turista de nit; tot aquell que la seva principal motivació és conèixer la vida nocturna del destí i relacionar-se amb gent de l’altre sexe.
Antropologista; interessat en conèixer la població local, la gastronomia i la llengua del territori.
Arquiologista
Turista de masses organitzat; consumidors de paquets turístics.
Turista d’aventura; consumidor d’esports d’aventura i d’alt risc.
Explorador; li agrada explorar nous territoris i l’aventura que això comporta.
Turista de luxe; consumidors de resorts de luxe, de clubs de nit i relacionar-se amb celebritats.
Turista espiritual; per a conèixer-se a ell mateix i el sentit de la vida.
Turista de masses independent; visita atraccions turístiques individualment, per lliure.
Turista de classe alta; viatja en primera classe, dorm als millor hotels i menja als millors restaurants.
Turista trotamundos; que es deixa portar d’un lloc a l’altre.
Turista de relax; s’evadeix de la rutina en llocs tranquils i relaxants.
Turista esportiu
Turista d’estudis; viatja per ampliar coneixements, fer cursos, conferències, etc.

Però no es creu que aquests siguin tots els grups ja que això depèn del lloc on es fagi l’experiment.

The sacred and the profane: A Tourist Typology

Aquest estudi demostra que tots els participants són turistes de massa.Això passa perquè estan motivats per escapar-se de la rutina, buscar el plaer i la seguretat. Els turistes individuals de masses de Chalkidiki es caracteritzen per un model molt divers d’interessos i activitats.
Per aquestes conclusions és molt important els Clústers que fa servir:
· Herència Cultural
· Raver
· Shirley Valentine
· Heliotròpics
· Lord Byron

Tourist typology: Observations from Belize

Aquest article parla de 3 tipus de turisme i com aquests afecten als residents. Els 3 grups són els següents:
· El “developer tourist” és aquell estranger que compra un terreny i hi construeix instal·lacions per ús turístic. Sovint l’empresari retorna al seu país d’origen i rarament s’hi queda.
· El “condo-tourist” és aquell jubilat foraster que ve d’un país benestant. es retira i compra o lloga un habitatge per viure-hi durant un llarg període de temps.
· L’ “itinerant tourist” és el que visita la zona en pocs dies i principalment va a la zona on es concentra el turisme pur.

Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites
Hi ha diferents tipus de turistes culturals, però a EEUU i Canadà la
majoria coincideixen en:
- Són econòmicament més forts i gasten més de vacances- Estan més temps en la destinació- Acostumen a allotjar-se en hotels i motels- Compren més- Són més intel·lectuals- Forma part del grup més dones que homes- Són d’edats avançades (pel babyboom)

La part més important del seu estudi és el resultat de l'enquesta realitzada a la gent preguntant sobre la seva motivació en la cultura, i aquests són els resultats:

Persones motivades per la cultura: 5% dels residents i un 15% dels tuistes
Persones motivades en part per la culura: 15% dels residents i 30% dels turistes
Persones accidentalment motivades per la cultura: 20% de cada classe
Persones a qui no els motiva la cultura: 40% dels residents i 15% dels turistes


Typologising nature-based tourists by activity . Theoretical and practical implications
El resultat de l’anàlisi ha donat varies categories segons el motiu del viatge :
Natura: El motiu principal és experimentar la natura i visitar els atractius naturals
Activitats físiques de risc
Educatives: Noves experiències, visitar nous lloc i conèixer-los.
Relaxació, experimentació i trencament de la rutina diària.
Contacte social: experiències al parlar i millorar la confiança amb si mateix per tenir una sensació de satisfacció.


A grounded typology of vacation decision-making

Tipus de turistes:
El viatger habitual: sempre repeteixen la mateixa destinació per sentir-se com a casa i per por al canvi.
El viatger racional: és molt racional i fa un viatge totalment planificat tenint en compte totes les cariants. Però no sempre la planificació és el 100% bu recopilen tota l’informació abans de viatjar.
El viatger hedonista: gaudeix d’unes vacances simples i optimistes amb la motivació de sentir plaer i poder gaudir de l’entorn. Per ell viatjar és igual a plaer.
El viatger oportunista: espera ofertes econòmiques per viatjar. Té una vida molt ocupada i per això busca fer aquests petits viatges de durada curta.
El viatger obligat: és aquell que es veu obligat anar un lloc perquè algu directe del seu entorn ha preparat el viatge. Aquest no sol mostrar molt d’interés en el viatge ja que quasi no hi ha pres part en el procés de planificació.
El viatger adaptable: és aquell que s’adapta a qualsevol tipus de situació i imprevist. Per aquest motiu no es preocupa gaire per la previsió.

Heritage site management, Motivations and expectations
Es varen determinar tres grans tipus de turistes que visiten aquest tipus d’elements:
- Sentimentals: Aquests turistes senten una obligació moral i/o espiritual per visitar aquests nodes o elements turístics. Se senten fortament lligats a la història que s’explica a l’element visitat, i els afecta d’una manera més psicològica que no pas a mode d’aprenentatge. Tot i així, no s’hi senten lligats com si fos el seu passat.
- Hereus: Aquests visitants se senten hereus de la història mostrada en l’element de visita, i per això creuen que és important visitar aquests nodes. Se senten el resultat o els descendents de les persones que varen viure aquell període històric.
- Alumnes: Aquests tipus de turistes són els que visiten aquests elements amb ganes d’absorbir tot el coneixement que aquests els hi poden oferir, per exemple, en el cas de la Casa Museu d’Anna Frank, una sèrie d’elements sobre la II Guerra Mundial.
Testing an international tourist role typology
Sobre l’actitud dels diferents turistes podem treure com a conclusió:
En el seu estudi es valoren aspectes més actitudinals, amb el major nombre de variables i factors que hi poden influir. Ex: l'experiència satisfactòria o insatisfactòria del turista; si el turista viatge amb nens o no; etc.
Les preferències dels turistes combinades amb els seus valors personals proporcionen més informació per desenvolupar una segmentació del mercat internacional del turisme.
Donar més serveis específics a cada segmentació del turisme.
Educar els residents sobre l'existència dels turistes perquè aquests no s'hi enfrontin i tinguin una bona relació, això farà que els visitants s'enduguin una bona experiència i tornin a repetir.

Em falta un article el qual no he pogut trobar, però tot i així crec que amb aquests n’hi ha prou per treure’n una valoració i és que tots els “experiments” diuen que no són certs al 100% perquè en altres llocs els resultats podrien donar diferents. Per tan és molt difícil englobar o generalitzar un tipus de turista.